Reserep. Tidningen Arbetsvärlden

Arbetsvärlden gör en reportageresa varje år 2018-2020. De ser hur den svenska och europeiska arbetsmarknaden allt oftare sammanlänkas med den globala utvecklingen. De projekt och frågor som ska skildras i dessa resereportage har alla kopplingar till frågor som är högaktuella också för tjänstemannagrupperna i mogna ekonomier med hög tillväxt:
* den globaliserade finanssektorn utmanar det fackliga arbetet;
* att få i gång den sociala dialogen i forna öststaterna är svårt även inom delar av EU och en prioriterad fråga av EU-kommissionen;
* villkoren för skådespelare och andra kulturarbetare har hårdnat även här när konkurrensen om uppdragen ökar samtidigt som filmbranschen växer snabbt både i Afrika och Asien.

Resultat i korthet

2019 gick reportageresan till Ukraina. Artiklarna publiceras senare. Resultat uppdateras kontinuerligt.
https://www.arbetsvarlden.se/

2018 publicerades ett flertal reportage från Brasilien med fokus på vad valet av Jair Bolsonario som president innebar.
https://www.arbetsvarlden.se/privatiseringsvag-vantar-banksektorn-i-bras...
https://www.arbetsvarlden.se/efter-bolsonaros-seger-kan-facken-komma-att...
https://www.arbetsvarlden.se/platt-skatt-och-privatiseringar-med-bolsona...
https://www.arbetsvarlden.se/facken-moter-politisk-oro-med-samarbete-ove...
https://www.arbetsvarlden.se/bantade-pensioner-att-vanta-under-bolsonaro/