Reserep. Tidningen Arbetsvärlden

Arbtsvärlden gör en reportageresa varje år 2018-2020. De ser hur den svenska och europeiska arbetsmarknaden allt oftare är sammanlänkad till den globala utvecklingen. De projekt och frågor som ska skildras i dessa resereportage har alla kopplingar till frågor som är högaktuella också för tjänstemannagrupperna i mogna ekonomier med hög tillväxt:
* den globaliserade finanssektorn utmanar det fackliga arbetet;
* att få i gång den sociala dialogen i forna öststaterna är svårt även inom delar av EU och en prioriterad fråga av EU-kommissionen;
* villkoren för skådespelare och andra kulturarbetare har hårdnat även här när konkurrensen om uppdragen ökar samtidigt som filmbranschen växer snabbt både i Afrika och Asien.

Projektnummer:
60369
Land:
Projektorganisationer:
Tidn. Arbetsvärlden
För mer information kontakta Beatrice Jansson