Reserep. Tidningen Byggnadsarbetaren

Tidningen Byggnadsarbetaren planerar att göra ett reporage till Costa Rica och ett till Uzbekistan.
Costa Rica: Klimatpåverkan gör att tekniken för rörmokeri måste omvärderas helt och hållet. Systemen måste hålla för såväl brist som överflöd. De som gör jobbet är så klart rörmontörerna.

Målet är att visa hur viktig klimatfrågan är och att det också gäller Byggnads yrkesgrupper vars dagliga arbete kommer att påverkas och vars dagliga arbete påverkar andra människors vardag. Vi delar vatten på jordklotet.

Uzbekistan: Eftersom många byggnadsarbetare från Uzbekistan kommer till Sverige och eftersom många uzbeker även lämnar landet för byggjobb i närliggande länder vill Byggnadsarbetare granska byggnadsarbetarnas situation i Uzbekistan. De vill att läsarna får en förståelse för gästarbetares situation och ha med sig detta när de träffar arbetskamrater från öst på bygget.

Resultat i korthet

I reportaget 2019 skildras jordbävningens följder i Nepal och arbetsmigrationen till Qatar. En lokal fotograf anlitades, det gav en djupare inblick och en närvaro, ett kontaktnät och en kännedom om de lokala förhållandena som annars inte varit möjlig.

https://www.byggnadsarbetaren.se/lurad-pa-allt-i-vm-landet-aker-inte-til...