Reserep. Tidningen Byggnadsarbetaren

Tidningen Byggnadsarbetaren gör har två planerade reportage: 2018 Nepal: Hur landet byggs upp efter jordbävningen 2015, samt berätta om nepaleser som reser som migrantarbetare. 2020 Nicaragua: Tekniken runt avlopp och rör handlar mycket om beräkning av dagvatten, tillrinning, avrinning och rening. Systemen bygger till exempel på att det alltid finns vatten i så kallade vattenlås. Brunnar ska vara dimensionerade på ett visst sätt annars svämmar de över, vissa rör tål inte kyla, vatten i rör får inte ha en viss temperatur för då kan bakterier växa till, som är mycket farliga. Allt detta måste nu omprövas på grund av klimatförändringar.

Projektnummer:
60368
Land:
Projektorganisationer:
Tidn. Byggnadsarbetaren
För mer information kontakta Beatrice Jansson