Reserep. Tidningen Elektrikern

Tidningen Elektrikern har ett reportage per år: Palestina, Qatar och Moldavien.
2018: Resa till Israel/Palestina för att skildra det samarbete som bedrivs mellan de israeliska och palestinska byggfacken för att förbättra möjligheterna för de palestinska byggnadsarbetarna. I ett samarbete mellan det israeliska byggfacket och det palestinska byggfacket försöker man underlätta för de palestinska byggnadsarbetarna att passera checkpoints. Dessutom planerar de att skildra hur palestinska arbetare informeras om rättigheter när de arbetar i Israel.
2019: Möta migrantarbetare från Filippinerna, Nepal, Indien och andra länder på byggen i Qatar. Tänkt att bli en uppföljning av reportagen från 2015, och se om "samarbetet" mellan de qatariska myndigheterna, Fifa och BWI har lett till några förändringar för migrantarbetarna från i första hand Filippinerna, Nepal och Indien.
2020: Att läsare/medlemmar ska få en större förståelse för situationen i Moldavien/övriga Östeuropa och att svenska fackförbund har en viktig roll i detta. Reser till Moldavien för att bevaka det stöd som går till uppbyggnaden av fackliga organisationer i Moldavien.