Reserep. Fackliga utmaningar mitt i flyktingsströmmen

Tunisien, Algeriet, Libanon och Turkiet har tagit emot så många flyktingar att det kraftigt påverkat samhället och samhällsfunktionerna. Mitt i flyktingmottagandet arbetar många offentligt anställa, bland annat sjukvårdspersonal. De fackförbund som organiserar dessa grupper av arbetstagare beskriver sina medlemmars arbetssituation som väldigt svår, många gånger motverkas de av sin egen arbetsgivare, staten, när de försöker göra sitt jobb och ge flyktingar den hjälp och det stöd de egentligen har rätt att få. Tidningen Vårdfokus vill skapa intresse och engagemang i frågan om främlingsfientlighet och rasism och vilka möjligheter fackförbund i Sverige, Europa och världen har att arbeta mot detta. De vill visa på konsekvenserna för både de offentliganställda och flyktingarna i de länder där flyktingkrisen är som mest påtaglig, och berätta om Vårdförbundets samarbete med andra fackförbund i den här viktiga frågan.

Projektnummer:
60366
Land:
Projektorganisationer:
Tidn. Vårdfokus
För mer information kontakta Beatrice Jansson