Reserep. Så går det med det fackliga arbetet för städare i Peru

Idén är att under tre år göra ett reportage per år på plats för att skildra det fackliga arbetet inom utvecklingsprojektet och att samtidigt möta städare och skildra deras arbetsvardag. Det övergripande målet är att bevaka och informera om Fastighets utvecklingsprojekt så att medlemmarna/läsarna vet hur det fortskrider. Bevakningen kan inspirera läsarna till att själva bidra till att sprida information om projektet och städarnas situation i Peru.

Projektnummer:
60365
Land:
Projektorganisationer:
Tidn. Fastighetsfolket
För mer information kontakta Beatrice Jansson