Reserep. Bank- och finansbranschens utvecklig i Ukraina

Tidningen Finansliv vill granska hur bank- och finansmarknaden fungerar i Ukraina sedan Krimhalvön annekterades av Ryssland 2014 och separatister tog kontroll över Donetsk och Luhansk. Nästan alla svenska banker valde att lämna Ukraina i samband med oroligheterna. Men en bank har stannat - SEB.
Målet är att granska och redovisa hur svenska banker agerar på andra marknader när oroligheter uppstår, varför vissa väljer att stanna och andra inte, vilka problem som finns med bland annat fackliga rättigheter och hur man hanterar dem, samt vilken betydelse bank- och finansbranschen har för Ukrainas utveckling. De hoppas kunna visa på för- och nackdelar med att stanna samt lämna oroliga marknader, och visa hur bankanställdas verklighet ser ut i Ukraina.

Projektnummer:
60364
Land:
Projektorganisationer:
Tidn. Finansliv
För mer information kontakta Beatrice Jansson