Informationsprojekt i anknytning till biståndsprojekt för rekrytering på Ericsson

Sveriges Ingenjörers drygt 140 000 medlemmar har stor och lång erfarenhet av internationella kontakter och av att jobba utomlands. Ändå är intresset för och kunskapen om internationellt fackligt samarbete bland medlemmarna ganska låg. Medvetenheten om skillnader i villkor för tjänstemän världen över är liten. Sveriges Ingenjörer ser det som oerhört viktigt att informera om att förbundet nu är delaktiga i ett utvecklingssamarbete, vad de gör internationellt och varför. Informationsprojektet går ut på att till en början informera om att förbundet deltar i utvecklingssamarbetet. Därefter vill de göra en audiovisuell presentation av projektet som inkluderar ljud, bild och skrift samt en skärmutställning där hela projektet presenteras.

Projektnummer:
60363
Land:
Projektorganisationer:
Sveriges Ingenjörer
För mer information kontakta Beatrice Jansson