Informationsprojekt Musikerförbundet

Musikerförbundet deltar i utvecklingsprojekt tillsammans med partners i Malawi (MUM och MCTU) samt genom det globala facket FIM även med partners i andra länder. Från 2017 och framåt är grundläggande facklig utbildning, med fokus på genus, centralt i projekten.

I informationsprojektet vill göra flera kortare dokumentärer där de följer fackligt aktiva kvinnor från olika afrikanska länder för att berätta deras historia och lyfta fram deras ledarskap. Musikerförbundet kommer besöka och dokumentera projektverksamheten, intervjua deltagare och förmedla informationen genom filmreportage för spridning bland annat till musikutbildningar och via förbundets kanaler.

Resultat i korthet

Musikerförbundets planer för 2020 ställdes in på grund av sjukskrivningar och då det inte gick att resa.

Under 2019 spelade Musikerförbundet in en film i samarbete med sin systerorganisation i Kenya. Filmen nådde en begränsad målgrupp. Filmarbetet var positivt för de som deltog, och medlemmarna som sett den har varit nyfikna och intresserade. https://www.youtube.com/watch?v=9WAVPxpJFHc

För att nå ut till fler har förbundet ändrat inriktning för de kommande projektetåren, då de ska kommunicera till en bredare målgrupp, däribland musikskolor och studieförbund.

2018 gjorde Musikerförundet en film med fokus på situationen för musiker i, de filmade bland annat under en facklig utbildning och på Sand Music Festival.
Film: https://www.youtube.com/watch?v=RYwwRnb6oeU