Informationsprojekt Musikerförbundet

Musikerförbundet driver sedan en tid tillbaka utvecklingsprojekt tillsammans med partners i Malawi (MUM och MCTU) samt genom FIM även med partners i andra länder. 2017 och framåt är grundläggande facklig utbildning med fokus på genus centralt i de bilaterala projekten. Informationsprojektet går ut på att gör en kortare dokumentär per år där de följer kvinnor i projekten från olika afrikanska länder för att berätta deras historia och lyfta fram deras ledarskap. De kommer årligen besöka och dokumentera projektverksamheten, intervjua deltagare och förmedla informationen genom filmreportage för spridning via förbundets hemsida, sociala medier och på möten.

Projektnummer:
60362
Land:
Projektorganisationer:
Musikerförbundet
För mer information kontakta Beatrice Jansson