Teaterförbundets globala arbete

Fackförbundet Scen & film vill öka insikterna om betydelsen av fackligt arbete som en utvecklingsfråga genom att kontinuerligt plocka in de internationella frågorna i kommunikationen med medlemmarna. Projektet består av att skildra det internationella utvecklingssamarbetet i bilagor till förbundets tidning.

Genom att bjuda fackligt aktiva från samarbetsländer till Sverige för att delta i seminarier och möten skapas också kontakter, förståelse och engagemang. För bättre spridning samarrangeras mötena med större händelser som tillexempel Teaterförbundets riksstämma, förbundsmöten eller scenkonstbiennaler.

Resultat i korthet

Under pandemiåret 2020 producerades en bilaga till förbundets tidning Scen & Film om situationen för branschen globalt. Artiklarna har skrivits av journalister som är verksamma i de olika regionerna.
https://scenochfilm.se/sa-hanterar-kollegor-i-indien-sydafrika-och-chile...

2018 gjorde Teaterförbundet en inlaga på temat #metoo i världen i sin tidning Scen & Film med reportage från flera av de utvecklingsprojekt Teaterförbundet deltar i. Inlagan finns här: https://www.scenfilm.se/wp-content/uploads/2019/02/Internationell-bilaga...
En representant från det sydafrikanska skådespelarförbundet SAGA besökte Sverige under 2018 https://teaterforbundet.se/sydafrikas-skadespelare-saknar-lagstiftning/
Union to Union skrev om detta: https://www.uniontounion.org/globala-stodet-ett-fackligt-trumfkort