Teaterförbundets globala arbete

Teaterförbundet vill öka insikterna om betydelsen av fackligt arbete som en utvecklingsfråga genom att kontinuerligt plocka in de internationella frågorna i kommunikationen med medlemmarna. Projektet består av att skildra det internationella utvecklingssamarbetet i bilagor till förbundets tidning. De förtroendevalda nås särskilt genom att bjuda fackligt aktiva från samarbetsländer till Sverige för att delta i seminarier och möten. För bättre spridning samarrangeras mötena, vilka också hålls i samband med större händelser som tillexempel Teaterförbundets riksstämma, förbundsmöten eller scenkonstbiennaler.

Projektnummer:
60361
Land:
Projektorganisationer:
Teaterförbundet
För mer information kontakta Beatrice Jansson