Seko i världen

Det övergripande syftet med Seko i världens är att genom riktade informationsinsatser öka kännedomen och kunskapen om förbundets och den svenska arbetarrörelsens internationella arbete.
Grundstommen för det fackliga arbetet är starkt medlemsstöd. Därför är det av stor vikt att Sekos medlemmar, förtroendevalda- och beslutsfattare har tillgång till uppdaterad och nyanserad information om förbundets internationella arbete.

Projektnummer:
60360
Land:
Projektorganisationer:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
För mer information kontakta Beatrice Jansson