Den fackliga containern

GS deltar i utvecklingssamarbeten i alla världsdelar. Svenska multinationella företag finns representerade i samtliga av GS-branscher, skog, trä och grafisk bransch. GS intensifierar sitt arbete med att ge de näringspolitiska frågorna en global dimension. De vill uppmärksamma sina medlemmar på att det fackliga arbetet gör skillnad genom att använda multinationella företag som exempel. Tanken är att intervjua anställda på företag i Sverige och anställda inom samma företag i andra länder med så lika arbetsuppgifter som möjligt, för att lyfta fram likheter och skillnader. Ett önskat resultat är också att fler förtroendevalda på multinationella företag kommer att engagera sig i globala frågor och koncernråd, och att de påverkar de företag de jobbar inom att ta mer globalt ansvar. Informationsprojektet ska också bidra till att utveckla förmågan hos förbundets centrala kommunikationsgrupps att kommunicera det fackliga värdet, globalt och nationellt.

Projektnummer:
60359
Land:
Projektorganisationer:
GS
För mer information kontakta Beatrice Jansson