Akademikerförbundet SSR:s internationella arbete - en presentation

Ansökan avser ett informationsprojekt som ska ha fokus på förbundets engagemang snarare än att i detalj beskriva de olika projekten. Tanken är att ta fram ett informationsmaterial om förbundets internationella engagemang och hur det bidrar till en hållbar och rättvis global utveckling. Materialet ska kunna användas vid olika typer av medlemsaktiviteter, vid opinionsbildning och i sammanhang där förbundet presenteras. Målet är att fler medlemmar och förtroendevalda känner till, är stolta över och kan berätta om förbundets utvecklingsprojekt och därmed också får en bredare kännedom om Agenda 2030.

Projektnummer:
60358
Land:
Projektorganisationer:
Akademikerförbundet SSR
För mer information kontakta Beatrice Jansson