Internflyktingar i Nigeria

Akademikerförbundet SSR deltar sedan 2018 i ett utvecklingsprojekt om internflyktingar i Nigeria. Förbundet vill genom informationsprojektet belysa de problem som drabbar internflyktingar samt situationen för de som arbetar med offentliga tjänster i flyktinglägren.

Det övergripande målet för projektet är att öka medvetenheten om vikten av fackligt internationellt utvecklingsarbetet samt att öka kunskapen om livssituationen för såväl internflyktingar i Nigeria som situationen för dem som jobbar med offentliga tjänster i flyktinglägren. Genom kortfilmer, som sprids med ett kompletterande material, jobbar de för fördjupad kunskap och engagemang.

Resultat i korthet

Under 2020 skulle nytt kommunikationsmaterial ha tagits fram, detta ställdes in på grund av pandemin.

En film producerades 2018 och visas i olika sammanhang. Den belyser de problem som drabbar internflyktingar och de utmaningar som offentligt anstälda i flyktinglägren möter.
Filmen finns här: https://www.youtube.com/watch?v=wZ5541Tfc-c&t=58s