Internflyktingar i Nigeria

SSR påbörjar ett utvecklingsprojekt 2018 om internflyktingar i Nigeria. Genom ett informationsprojekt vill SSR ha möjlighet att följa det utvecklingsprojekt de ska genomföra tillsammans med partnerorganisationerna i Nigeria. De vill belysa de problem som drabbar internflyktingar samt situationen för de som arbetar med offentliga tjänster i flyktinglägren. Det övergripande målet för projektet är att öka medvetenheten om vikten av fackligt internationellt utvecklingsarbetet samt att öka kunskapen om livssituationen för såväl internflyktingar i Nigeria som situationen för dem som jobbar med offentliga tjänster i flyktinglägren. Projektet ska också bidra till den globala och nationella diskussionen på politisk nivå som förs om internflyktingar. Sättet att sprida kunskap och fördjupa förståelsen är genom kortfilmer, som lätt kan spridas kompletterat med ett informationsmaterial.

Projektnummer:
60357
Land:
Projektorganisationer:
Akademikerförbundet SSR
För mer information kontakta Beatrice Jansson