Informationsprojekt om klimatfrågan och den globala fackföreningsrörelsen: ASSR, Vision o Kommunal:

De ansökande förbunden har, tillsammans med PSI, ett klimatprojekt 2018-2022. De länder som under projektperioden omfattas är Kenya, Zambia, Tunis, Jamaica, Peru samt Tonga. Projektets syfte är att belysa klimatproblemen ur ett fackligt perspektiv genom att följa och berätta om det utvecklingsprojekt om klimatfrågan som förbunden driver tillsammans. Informationsprojektet är tänkt att resultera i material som kan vara både tryckt och digitalt.

Projektnummer:
60356
Land:
Projektorganisationer:
Akademikerförbundet SSR
För mer information kontakta Beatrice Jansson