Livsmedelsarbetare för solidaritet

Livsklubben på Orkla Foods i Örebro har sedan 2011 bedrivit ett solidaritetsarbete till stöd för det sydafrikanska lantarbetarfacket CSAAWU.
Tanken med projektet är att sprida ökad kunskap om sambandet mellan den frukt och de viner vi äter och dricker här och de förhållanden under vilka de som producerar dem arbetar. Genom att öka medvetenheten hos fackliga medlemmar och organisationer vill de påverka hur Systembolaget och handeln hanterar dessa frågor.

Projektnummer:
60355
Land:
Projektorganisationer:
Livs fackklubb på Orkla Foods i Örebro
För mer information kontakta Beatrice Jansson