Café Världen - Världen på dagordningen

TCO-rådet Stockholms län är samordnare mellan alla TCO-förbunden i länet. De arrangerar öppna Café världen-kvällar för att ökad kunskap om det fackliga utvecklingssamarbetet samt dess drivkrafter. Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner mellan deltagare. Den höga graden av dialog och interaktivitet skapar delaktighet hos deltagarna och stärker informationsmottagandet. Genom att informera om såväl konkreta exempel som övergripande samband ökar kunskaperna och därigenom intresset och engagemanget.

Projektnummer:
60354
Land:
Projektorganisationer:
TCO-rådet i Stockholms län
För mer information kontakta Beatrice Jansson