Gränslöst lärarande

Lärarförbundet Sundsvall-Timrå har som mål att genom olika aktiviteter belysa utvecklingen i låg- och medelinkomstländer, att ge en bakgrund och en djupare förståelse till det som händer och för hur det påverkar barn och vuxna som lever där. De vänder sig till medlemmar som jobbar på gymnasie- och vuxenskolor, till förskollärare och nya medlemmar.

Förhoppningen är att öka medlemmarnas engagemang så att de blir aktiva och engagerade och därmed sprider informationen vidare till eleverna. En ambition är att alla skolor ska ha internationella ombud.

Resultat i korthet

Under 2020 lyckades förbundet arrangera fyra aktiviteter trots pandemin. Ett tillfälle fick ställas om till digitalt möte och ett annat ställdes in. Förbundet hade två filmvisningar med efterföljande diskussion och två cafékvällar med inbjudna gäster.

Under 2019 bjöd Lärarförbundet Sundsvall-Timrå in till sex olika caféarrangemang med bra uppslutning . I skriftliga utvärderingar framgår det att deltagarna varit mycket nöjda. Det som varit mest uppskattat är filmkvällarna då också regissören eller en annan föreläsare deltagit och satt filmen i ett större sammanhang.

Lärare berättar att de många gånger tar upp lärdomar från Cafékvällarna i sin undervisning, att de delger eleverna information från kvällarna utan att det direkt ingår i undervisningen.

Lärarförbundet Sundsvall-Timrå jobbar på att få fler lärarstudenter att komma till arrangemangen.