Gränslöst lärarande

Lärarförbundet i Sundsvall ger sina medlemmar en ökad kunskap om internationellt fackligt utvecklingssamarbete och om levnadsvillkor för barn och vuxna så att medlemmarnas engagemang ökar och de blir aktiva och engagerade och därmed sprider informationen vidare till eleverna. Ett mål är att ha internationella ombud på alla skolor. De vänder sig till medlemmar som jobbar på gymnasie- och vuxenskolorna då de arrangerar Café världen kvällarna men kommer även att vända sig till förskollärare och nya medlemmar.

Projektnummer:
60353
Land:
Projektorganisationer:
Lärarförbundet i Sundsvall
För mer information kontakta Beatrice Jansson