Lärare möter världen

Genom caféarrangemang med internationella teman vill Lärarförbundet Skellefteå öka kunskap och medvetenhet om livs- och arbetsvillkor i låg- och medelinkomstländer bland sina nuvarnade och blivande medlemmar.

Den ökade kompetensen gynnar både det lokala fackliga arbetet, lärarnas arbete med sina elever samt lärarnas egen utveckling. Kompetensen leder till personliga ställningstaganden och konkreta aktiviteter. Genom detta kan medlemmarna bidrar både som lärare och privat till att stödja genomförandet av de globala hållbarhetsmålen.

Resultat i korthet

2020 ställdes alla aktiviteter in på grund av pandemin.

Under 2019 genomfördes två aktiviteter: det årliga höstmötet i Skellefteå samt ett Café världen tillsammans med Lärarförbundet Umeå. Båda arrangemanget fick positiv respons i de skriftliga utvärderingar som gjordes.

Under 2018 var Martin Schibbye, mest känd för sina utlandsreportage och för att ha suttit fängslad i Etiopien, inbjuden som gäst. Arrangemanget drog över 120 intresserade deltagare. Många uttryckte att de lärt sig mycket om livssituationen i Etiopien-Eritrea och om vikten av fri journalistik och vad det innebär för ett samhälle när journalisters möjlighet att verka inskränks.