Lärare möter världen

Projektets mål är att öka kunskapen, intresset och engagemanget hos Lärarförbundet i Skellefteå för internationella frågor med tonvikt på människors olika livsvillkor, arbetsförhållanden, kultur och miljö. En naturlig ingång är det samarbete som finns med ett Lärarförbund i Uganda.

Projektnummer:
60352
Land:
Projektorganisationer:
Lärarförbundet Skellefteå
För mer information kontakta Beatrice Jansson