Informationsprojekt Pakistangruppen

Lärarförbundet i Falkenberg tillsammans med andra i regionen har sedan flera år ett utvecklingsprojekt i Pakistan vilket är grunden för informationsprojektet. Projektet handlar om att öka intresset och engagemanget vilket ger kunskaper om samhällsutvecklingen globalt. Nätverket vill att dess medlemmar ska få en vidgad förståelse för solidaritet och mänskliga och fackliga rättigheter.

Projektnummer:
60351
Land:
Projektorganisationer:
Lärarförbundet Falkenberg
För mer information kontakta Beatrice Jansson