Fackligt informationsarbete inom Handels

Handels vill visa sina medlemmar hur vardagen ser ut för arbetstagare i handelssektorn i låg- och medelinkomstländer där förbundet deltar i utvecklingssamarbeten. De vill öka kunskapen om de utmaningar kollegor i andra länder står inför i arbetet med att bilda demokratiska fackföreningar.

Handels vill förmedla till medlemmarna att de genom sitt medlemskap i förbundet även bidrar till att göra skillnad och bygga facklig styrka internationellt. Förhoppningen är att medlemmarna ska uppfatta förbundets internationella arbete som viktigt.

Resultat i korthet

Under 2020 kommunicerades material från Södra Afrika. Handels skulle ha besökt ytteligare ett samarbetsprojekt under året för att samla material, i syftar att sprida information samt skapa förståelse och engagemang för det fackliga utvecklingssamarbetet. På grund av pandemin ställdes resan in.

Allt material kommer att sammanställas till kongressen 2021.
https://handels.se/om-handels/i-varlden/projekt-vi-driver/artikel-om-pro...
https://handels.se/om-handels/i-varlden/projekt-vi-driver/
https://handels.se/om-handels/i-varlden/projekt-vi-driver/handelsanstall...
https://handels.se/om-handels/i-varlden/projekt-vi-driver/malaysia-filmer/