Fackligt informationsarbete inom Handels

Handels vill visa sina medlemmar hur vardagen ser ut för arbetstagare i handelssektorn i låg- och medelinkomstländer där förbundet deltar i utvecklingssamarbeten. De vill öka kunskapen om de utmaningar kollegor i andra länder står inför i arbetet med att bilda demokratiska fackföreningar.

Handels vill förmedla till medlemmarna att de genom sitt medlemskap i förbundet även bidrar till att göra skillnad och bygga facklig styrka internationellt. Förhoppningen är att medlemmarna ska uppfatta förbundets internationella arbete som viktigt.

Resultat i korthet

Under 2018 reste förträdare för Handels till Malaysia, där de bland annat mötte personer från Ikea. Materialet från resan har spridits under 2019. De ser att det är de personliga porträtten som skapar engagemang och igenkänning hos medlemmarna.

Under vintern 2019 besöktes projektpartners i Zimbabwe, det materialet kommer att spridas under 2020.

Materialet kommuniceras i förbundets olika digitala kanaler, via medlemsutbildningar och kurser för förtroendevalda. Allt material kommer att sammanställas till kongressen 2021.
https://handels.se/om-handels/i-varlden/projekt-vi-driver/
https://handels.se/om-handels/i-varlden/projekt-vi-driver/handelsanstall...
https://handels.se/om-handels/i-varlden/projekt-vi-driver/malaysia-filmer/
https://www.facebook.com/handelsfacket/videos/682214105634194/
https://www.facebook.com/handelsfacket/videos/1572183449585798/
https://www.facebook.com/handelsfacket/videos/2473250779666691/