Fackligt informationsarbete inom Handels

Det finns ett stort intresse för det fackliga utvecklingssamarbetet bland Handels medlemmarna, varav ungefär en tredjedel är under 30 år. Globaliseringen och alltfler berörs av dess effekter i arbetslivet. Handels vill öka kunskapen bland förbundens medlemmar om de utmaningar kollegor i andra länder står inför i arbetet med att bilda demokratiska fackföreningar. De vill visa på likheter och skillnader mellan olika arbetsmarknadsmodeller samt förutsättningar för att genom kollektivavtal skapa trygga och säkra arbetsplatser med en lön att leva på och därigenom stärka den internationella solidariteten.
Genom att ta fram olika material i form av bild, film och tryckt material, som är lättillgängligt, vill de sprida information om samt skapa engagemang och förståelse för det fackliga utvecklingssamarbetet hos medlemmar såväl som hos allmänheten.

Projektnummer:
60350
Land:
Projektorganisationer:
Handelsanställdas förbund
För mer information kontakta Beatrice Jansson