6F - Världen i vår vardag

Fackliga organisationer är centrala för genomförandet av flera av de globala hållbarhetsmålen. Många av 6F:s medlemmar (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko) har dålig kunskap om den internationella fackliga verksamheten och globala överenskommelser, särskilt hur det relaterar till det fackliga arbetet i Sverige. Projektet ska inte bara öka kunskapen om fackligt utvecklingssamarbete, utan också öka förståelsen för hur globalisering, klimatförändringar och ökade klyftor i världen påverkar arbetsmarknaden genom exempelvis migration och en utsuddade landsgränser.

Projektet syftar också till att bemöta rasism och protektionistiska strömningar på arbetsplatserna och därmed öppna upp för en ökad mångfald och integration.

Organisationerna kommer att välja ut ett antal potentiella "ambassadörer" bland sina fackliga förtroendevalda som får utbildning i Agenda 2030, samt förbundens och Union to Unions internationella verksamhet. Ambassadörerna ska sedan sprida sina kunskaper vidare och skapa engagemang inom sina organisationer och på sina arbetsplatser.

Resultat i korthet

Kursen som skulle hållas under 2020 omöjliggjordes på grund av pandemin. I hopp om en fysisk träff flyttas kursen till 2021.