6F - Världen i vår vardag

Fackliga organisationer är centrala för genomförandet av flera av FN:s globala mål. Många av 6F:s medlemmar har dock dålig kunskap om den internationella fackliga verksamheten och globala överenskommelser, särskilt hur det relaterar till det fackliga arbetet i Sverige. Projektet vill inte bara öka kunskapen om utvecklingsprojekten, utan också öka förståelsen för hur globalisering, klimatförändringar och ökade klyftor i världen påverkar arbetsmarknaden genom exempelvis migration och en utsuddade landsgränser. Projektet syftar också till att bemöta rasism och protektionistiska strömningar på arbetsplatserna och därmed öppna upp för en ökad mångfald och integration.
Organisationerna kommer att välja ut ett antal potentiella "ambassadörer" bland sina fackliga förtroendevalda som får en utbildning på två dagar. Ambassadörerna ska sedan sprida sina kunskaper vidare och skapa engagemang inom sina organisationer.

Projektnummer:
60349
Land:
Projektorganisationer:
Elektrikerna
För mer information kontakta Beatrice Jansson