Organisation development through gender equality

En betydande majoritet av kvinnorna på arbetsmarknaden i Malawi återfinns inom den informella sektorn, vilket innebär osäkrare former av anställningar, låga löner och avsaknad av arbetsrättsliga skydd. Könsdiskriminering är utbredd och såväl sexuellt -och fysiskt våld riktat mot kvinnor är alltför vanligt förekommande på arbetsmarknaden. Situationen inom fackföreningar är även den svår för kvinnor, och kännetecknas inte sällan av bristande representation, inflytande och rättigheter. Särskilt dåligt är kvinnor representerade inom fackföreningsrörelsens ledarpositioner. Kunskaper kring befintliga rättigheter saknas även ofta. Insatsen är en fortsättning på FIM:s tidigare stöd till Malawi Congress of Trade Unions (MCTU). MCTU har 22 medlemsförbund och 141 000 betalande medlemmar, varv 27 % av dessa är kvinnor. Inom medlemsförbunden är andelen kvinnor i ledarpositionen 0-22 %. Framgångar inom jämställdhet har gjorts under tidigare projektperioder, men partnerna upplever att mycket arbete återstår. men övergår nu till ett multilateralt projekt genom FIM. Projektmålet är att stärka MCTU inom jämställdhet, vilket specifikt innebär en fokusering på MCTU:s policyarbete och konstitution samt förbundets demokratiska representativitet bland de förtroendevalda.

Projektnummer:
60345
Land:
Projektorganisationer:
Musikerförbundet
För mer information kontakta Ruben Wågman