Latin America -Strengthening journalists unions to adapt to the changing structures of the information sector.

IFJ arbetar för en global anpassning av metoder, strategier och strukturer för att bemöta de nya digitaliserade media och journalistik. IFJ:s regionala projekt i Latinamerika syftar till att samordna kollektivavtalsförhandlingarna i regionen.

Fackligt aktiva journalister utgör ett dubbelt hot mot antidemokratiska regeringar; de är både människorättskämpar och organiserar sig fackligt för att försvara sina egna mänskliga rättigheter. Latinamerika är världens farligaste region att arbeta i som journalist. Den fria journalistiken i Latinamerika hotas på många andra mer subtila sätt än genom dödshot och mord på journalister.

Projektnummer:
60342
Projektorganisationer:
Svenska journalistförbundet
För mer information kontakta Emir Figueroa