MEAW -Strengthening journalists unions to adapt to the changing structures of the information sector.

Journalisternas arbetsvillkor skall förbättras och kvinnliga journalisters rättigheter stärkas i arabregionen och mellanöstern. En väsentlig del av projektet syftar till att demokratisera journalistförbunden. Det görs genom utbildning av de fackliga ledarna i organisationsutveckling och kollektivavtalsförhandlingar.

Projektnummer:
60340
Projektorganisationer:
Svenska journalistförbundet
För mer information kontakta Emir Figueroa