Organising and Capacity Building - North African countries

Detta projekt är helt nytt, och syftar till att stärka det fackliga arbetet i hamnar i Marocko, Tunisien och Algeriet. Samtliga länder har en omfattande handel som sker till sjöss, och samtidigt har de som arbetar inom denna sektor relativt dåliga villkor och riskfyllda arbetsmiljöer. De riktar sig mot både hamnarbetare och sjöfolk. För att situationen ska bi bättre vill ITF tillsammans med sin medlemmar jobba dels med organisering, dels med utbildning för medlemmar och dels med att påverka ländernas regeringar och företag inom sektorn.

Projektnummer:
60336
Projektorganisationer:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
För mer information kontakta Marie Ende