Regional IUF Womens' network Latin America

IUF stödjer sedan 2013 ett kvinnonätverk i sina branscher, som bygger på en lyckosam modell i Afrika. Projektet har specifik inriktning på att lyfta kvinnors rättigheter och inkludera fler kvinnor i IUF:s nätverk i Latinamerika. Hittills har varje enskilt nationellt projekt haft en jämställdhetskomponent, och i vissa fall inriktat sig på särskilda kvinnofrågor för att få bättre effekt på jämställdhet i facken.

Detta projekt kommer att regionalt utarbeta strategier och material för att förbättra kvinnors situation och att få facklig verksamhet att uppmärksamma även allmängiltiga problem på arbetsplatser och i hemmet såsom diskriminering och våld mot kvinnor.

Projektnummer:
60333
Projektorganisationer:
Hotell och Restaurang Facket
För mer information kontakta Marie Ende