Hotel, Restaurant, Catering and Tourism Asia

Är det möjligt att vara fattig och jobba på ett lyxhotell? Ja, i Asien där turismsektorn växer, finns få kollektivavtal på hotell och restauranger. Många av turistbranschens arbetare är migranter från andra länder, ofta berövade sina dokument och levandes i ständig oro, under slavliknande förhållanden. Samtidigt växer turismen starkt i Asien och stora investeringar av internationella hotell, restaurangkedjor genererar många nya jobbtillfällen. Likväl är denna bransch uppbyggd på arbetstagares osäkra anställningar och låga löner som inte går att leva på. Fackförbunden i Asien möter ständigt våld och kränkningar av fackliga rättigheter. Fackligt engagerade blir avskedade, förföljda och våldsoffer.

Med stöd av den globala fackliga federationen IUF kan detta på lång sikt stoppas. IUF koordinerar med de nationella fackförbunden, dess nätverk eller federationer för förbättrad organisering, stöd till kollektivavtalsförhandlingar och särskilt stöd till kvinnors fackliga rättigheter. Lokala fack koordinerar sin verksamhet med de globala kampanjerna för starkare genomslag. Så stärks både IUF globalt och dess lokala medlemmar. Tidigare resultat är bl.a. ökat antal fasta anställningar vid hotellkedjorna, högra löner och minskat beroende av dricks och serviceavgifter, bättre arbetstider och ett globalt ramavtal med den franska hotellkedjan ACCOR. 

Projektnummer:
60332
Projektorganisationer:
Hotell och Restaurang Facket
För mer information kontakta Marie Ende