Campaigning for a just and safe environment for Women Musicians of Malawi and Building Capacity of MUM

Arbetsmarknaden i Malawi kännetecknas av en mycket utbredd informell sektor, vilket även innefattar en majoritet av de yrkesverksamma musikerna i landet. Detta innebär för många musiker låga löner, avsaknad av säkra anställningskontrakt, bristande tillgång till sociala trygghetssystem samt svagt skydd av befintliga arbetsmiljölagar. Låga löner samt informella anställningar gör att fackförbunden har svårt att både genomföra effektiv organisering och påverkan. En omfattande strukturell diskriminering gentemot kvinnor existerar även på arbetsmarknaden, vilket inom musikindustrin innebär att kvinnor inte sällan lönediskrimineras. Insatsen är en fortsättning på SMF:s tidigare bilaterala stöd till MUM. Projektmålet syftar till att stärka MUM:s kapacitet att bedriva ett effektivt påverkansarbete gällande arbetsmiljö, musikers yrkesstatus och jämställdhet, samt att stärka förbundets organisatoriska förmåga.

Projektnummer:
60329
Land:
Projektorganisationer:
Musikerförbundet
För mer information kontakta Ruben Wågman