Union building in Indian hubs

Den indiska hamnsektorn spelar en viktig roll för att upprätthålla tillväxten av landets handel. Det finns för närvarande 12 större hamnar, som administreras av en styrelse som utses av Indiens regering. Den nya regeringen försöker, som sina föregångare, att genom ny lagstiftning privatisera hamnarna. Hamnarbetarfacken brottas med frågorna som privatisering, outsourcing i större hamnar och ökad användning av kontraktsarbetare. Projektet påbörjades under 2017 och kommer under perioden att även rikta sig mot andra transportarbetare i dessa hubbar, såsom lastbil, tåg och flyg.

Projektnummer:
60327
Land:
Projektorganisationer:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
För mer information kontakta Marie Ende