IUF Asia Food and Beverage Workers Project

Livsmedelsbranschen i Asien, liksom i andra delar av världen, drabbas hårt av den alltmer koncentrerade ägarbilden. Transnationella företag etablerar stora fabriker och anställer gärna via bemanningsföretag och via osäkra kontrakt. Facklig organisering blir svårare och många företag organiserar så kallade gula fack som inte företräder arbetstagarnas rättigheter.

IUF har lång erfarenhet av organisering på arbetsplatser och kan visa goda resultat både vad gäller organisering och förhandling. Resultat från tidigare projekt är bland annat uppnådda fasta anställningar, kollektivavtal och bättre arbetsförhållanden för både kvinnor och män genom organisering och utbildning och med särskilt fokus på osäkra anställningar. Under innevarande period har de lyckats med flera globala avtal, regionala avtal och bland annat få de första kvinnliga anställda hos Coca Cola i Pakistan.

 

Projektnummer:
60326
Projektorganisationer:
Livsmedelsarbetareförbundet , IUF
För mer information kontakta Marie Ende