Trade union education and organizing West Africa

IUF organiserar facklig verksamhet i sju länder i fransktalande Afrika, länder som präglas av politisk instabilitet, låg matsäkerhet och ökande priser på jordbruksmarknaden. Hotell och restaurangverksamhet är osäker på grund av politisk och social instabilitet och få har fast anställning. Därför har IUF ett regionalt initiativ där de nationella facken ska få stöd i sina nationella strategier och planer. Projektet ägs av de nationella facken, och har också initierat samordning med de två andra regionala projekten i IUF, kvinnonätverket och arbetsmiljöprojektet.

Projektnummer:
60325
Projektorganisationer:
Livsmedelsarbetareförbundet
För mer information kontakta Marie Ende