IUF Asia Agriculture Workers Education and Organising

Lantarbetare och plantagearbetare är den största gruppen arbetstagare i Asien, kvinnor och unga är i majoritet av de anställda. Stor fattigdom råder med brist på mat och rent vatten. Många har otrygga anställningar, och det förekommer även tvångsarbete och barnarbete. Kvinnors ställning är i regel svag och olika brott mot kvinnor förekommer. Arbetstagarna inom lantbruk och plantage förvägras systematiskt att bilda eller gå med i fria demokratiska fack­föreningar i regionen.

Regionens rikedom på naturresurser som t ex palmolja, te, socker och kakao har lett till att stora företag har valt att investera här, vilket har lett till att jordbruket har blivit väldigt kommersia­liserat. Användning av bekämpningsmedel på plantagerna är vanligt, framför allt Paraquat, Glyfosat och Endosulfat. Det finns stora brister i kunskapen bland arbetstagarna kring använ­dandet av dessa samt effekterna av dem.

Stordriften har trängt bort lokalbefolkningen, där de tidigare odlade livsmedelsgrödor till det egna matbehovet odlas nu exportgrödor. Det innebär att de som producerar våra livsmedel inte har tillgång till grödor de tidigare kunde odla för sitt egna behov, många har inte heller tillgång till rent vatten.

Målet är att efter projektperioden ska de deltagande förbunden vara bättre organiserade, ha bättre kapacitet och ledarskap och ha kunskapen att förhandla levnadslöner. Medlemmarnas mänskliga rättigheter ska vara förverkligade. Visionen på längre sikt är att alla anställda ska ha rätt att gå med i en fri fackförening som är väl känd av såväl arbetsgivare som av regering i respektive land. Livsmedelsproduktionen ska vara hållbar för både miljö och människor, barn­arbete ska vara utrotat och våld av män mot kvinnor ska inte förekomma.

Projektnummer:
60324
Projektorganisationer:
Kommunal
För mer information kontakta Marie Ende