Fackliga rättigheter för lantarbetare och livsmedelssektorn Brasilien

Den ekonomiska utvecklingen i Brasilien har varit positiv det senaste decenniet, och flera ekonomiska skillnader har jämnats ut. Men på landsbygden och i de stora industrierna för livsmedelsproduktion är villkoren desamma. Särskilt på landsbygden har de stora jordägarna motsatt sig utvecklingen och stark korruption och laglöshet präglar jordägandet.

Bara under 2011 dödades 29 fackliga aktivister i inlandet, med få eller inga påföljder för förövarna. Inom livsmedelsproduktionen och de stora dryckesföretagen sker också ett arbete för att organisera fler, även bemanningsföretagsanställda, och särskild satsning görs på kvinnor och ungdomar.

Projektnummer:
60323
Land:
Projektorganisationer:
Livsmedelsarbetareförbundet
För mer information kontakta Marie Ende