Trade union education in the hotel sector in East Africa

Detta projekt är nytt för denna period. Det syftar till att bidra till att de förbund i de tre länderna Uganda, Kenya och Tanzania som organiserar personal inom hotellsektorn ska bli bättre på att teckna kollektivavtal och utveckla sina gemensamma strategier.

Turismen växer i alla dessa tre länder, Uganda, Kenya och Tanzania, men arbetstagarnas karaktäriseras av låga löner som inte går att leva på, långa arbetsdagar och osäkra anställningar. Vidare utsätts ofta anställda av sexuella trakasserier.

Fokus för projektet kommer från början vara att få de tre länderna att ta fram arbetsplaner, bland annat genom att utbyta erfarenheter, och strategier för att få till avtal på de stora hotellkedjorna som finns i länderna. Genom att ta fram best practicies och skaffa sig erfarenhet inom de stora kedjorna, som också omfattar många anställda, kommer flera inom facken få kunskap om hur de kan gå tillväga i förhandlingar och således stärks förbundens totala förhandlingsförmåga och fler avtal kommer att kunna göras. 

Projektnummer:
60322
Projektorganisationer:
Hotell och Restaurang Facket
För mer information kontakta Marie Ende