Building Union Power For Land Transport Workers

Transportsektorn i Palestina är mycket utsatt. Den präglas av hög arbetslöshet, de arbetsrättsliga lagarna som ska skydda arbetstagarna efterlevs inte, och arbetsmiljön för transportanställda är krävande: på grund av ockupationen får körare vänta långa stunder vid vägspärrar och är dessutom utsatta för extrema väderförhållanden. Syftet med projektet är att stärka det palestinska förbundet GUTW:s möjligheter att företräda sina medlemmar och andra arbetstagare inom transportsektorn, främst inom landtransport.

Projektnummer:
60321
Land:
Projektorganisationer:
Svenska Transportarbetarförbundet
För mer information kontakta Marie Ende