Organising in Private Railway Companies

Detta projekt är nytt för perioden. Det fokuserar på att organisera de anställda inom järnvägssystemen i Ukraina, Kazakstan och Kirgizistan som under både tiden under efter Sovjet men även med dagens nyliberala strömningar till stor del privatiserats. Detta innebär som alltid maximering av vinster på bekostnad av personalen i form av anställningsformer, löner och arbetsplatssäkerhet.

För att möte denna utveckling kommer ITF att arbeta med de lokala facken för hur de ska kunna rekrytera och organisera de anställda och således kunna skriva avtal med de nya, och gamla, aktörerna i sektorn.

Projektnummer:
60320
Projektorganisationer:
Seko, Service- och kommunikationsfacket
För mer information kontakta Marie Ende