Organisation development of musician's union in Kenya, Ivory Coast and Senegal

I Senegal, Kenya och Elfenbenskusten kännetecknas musikindustrin av att i stor utsträckning befinna sig inom den informella sektorn, där grundläggande rättigheter för arbetstagare inte är tillämpliga. Yrkesgruppens präglas därmed av osäkra levnadsförhållanden och fattigdom, där tillgång till sociala trygghetssystem och formella anställningsavtal saknas. Få musiker i dessa länder kan försörja sig på sitt yrke. Vidare är fackföreningsrörelsen i dessa länder svag och majoriteten av samarbetspartners är relativt nyetablerade. Inom sektorn och fackförbunden återfinns även brister inom jämställdhet. Insatsen är en fortsättning på FIMs tidigare stöd till dessa tre länder. Projektmålet är att stärka musikerförbunden i Senegal, Kenya och Elfenbenskusten inom fackliga kärnfrågor, ökad jämställdhet, organisering och stärkt ledarskap.

Projektnummer:
60318
Projektorganisationer:
Musikerförbundet
För mer information kontakta Ruben Wågman