Organising Workers in the Commerce Sector in Malaysia 2018-19

Handels och Unionen stödjer tillsammans med UNI Apro och UNI Malaysia Labour Centre (MLC) ett utfasningsprojekt inom handelssektorn i Malaysia under 2018-19. Målet är att stärka deltagande fackförbunds kapacitet att driva verksamheten på egna ben baserat på medlemsavgifter, ett solitt förvaltnings- och bokföringssystem och förmåga att bedriva regelbundna aktiviteter för medlemmar och kommunikation om fackets mål och uppdrag och bevaka medlemmarnas intressen. Projektet har ett starkt jämställdhetsmål att öka andelen kvinnor som medlemmar och i beslutsfattande positioner och att jämställdhetsperspektiv är integrerade i facken strategier.
Stödet till facklig organisering och rättigheter med UNI Commerce partners i Malaysia har pågått under många år och gett positiva resultat i nya fackföreningar och kollektivavtal. Tillväxten inom handelssektorn i Malaysia är enorm och förväntas öka under kommande år. Endast 7 procent av 13 miljoner arbetstagare inom sektorn är fackligt organiserade och få känner till sina fackliga rättigheter. Majoriteten av de anställda inom sektorn är kvinnor Den höga personalomsättningen försvårar en stabil facklig medlemsbas och möjligheter till social dialog minskar därmed. Medlemmar inom UNI MLC arbetar för att för att säkra social dialog och anständiga arbetsvillkor. De multinationella företagen vill dock ha full frihet att bestämma sin affärs- och sysselsättningspolitik och motarbetar fackligt arbete. Många fackliga ledare har blivit avskedade vilket skapar en rädsla bland anställda att organisera sig. Insatsen syftar att bibehålla uppnådda fackliga framgångar, stärka federationen UNICOM:s arbete och att organisera anställda, utbilda fackliga ledare och aktivister vid IKANO, H & M AEON, Robinson, Tesco och Isetan i syfte att ge dem kunskap och röst att säkerställa de fackliga rättigheterna genom schyssta kollektivavtal inom sektorn.

Projektnummer:
60317
Land:
Projektorganisationer:
Unionen, Handelsanställdas förbund
För mer information kontakta Catarina Silveira