Strengthening and Protecting the Nurses of Lesotho

Vårdförbundet i partnerskap med International Council of Nurses (ICN) och Lesotho Nurses Association (LNA) planerar ett projekt som syftar till att stärka LNA:s kapacitet att verka för organisering av sjuksköterskor och barnmorskor i Lesotho. Projektet ger stöd till Hiv-positiva medlemmar att få vård och hävda sina rättigheter i ett alltför stigmatiserat samhälle mot hiv-positiva.

Projektnummer:
60312
Land:
Projektorganisationer:
För mer information kontakta Lana Willebrand