Increasing Organising and bargaining power in Sub-Sahara Africa in Shoprite Checkers, Pick n Pay, Massmart/Walmart, Choppies and NAKUMATT

Handels tillsammans med UNI driver ett multilateralt projekt inom detaljhandeln i olika länder i södra Afrika sedan 2014 som uppvisar goda resultat med självständiga fack i både Malawi och Lesotho. Fokus under perioden 2018–22 ligger på kedjorna Shoprite, Pick n Pay, Walmart, Nakumatt och Choppies i Botswana, Kenya, Swaziland och Zimbabwe.

Projektet syftar till att skapa sunda arbetsmarknadsrelationer baserade på samarbete mellan fackföreningar och företag i regionen. Insatsen är helt i linje med Sidas CSO strategi då målet är att stärka kapaciteten hos facken och dess medlemmar att utkräva sina rättigheter gentemot ansvarsbärarna och påverka sina livsvillkor.

Vidare bidrar projektet till ökad samverkan och att utveckla mekanismer för organisering och förhandling mellan facken, näringsliv och statliga aktörer. Insatsen är relevant gentemot Agenda 2030 särskilt mål 8 och Decent Work Agendan då den bidrar till att garantera rättigheter i arbetslivet, ett utökat socialt skydd och främja den sociala dialogen.

Projektnummer:
60311
Projektorganisationer:
Handelsanställdas förbund
För mer information kontakta Catarina Silveira