Organising Thailand

I Thailand verkar flera svenska multinationella företag men samtidigt saknas idag facklig organisering på många av arbetsplatserna. Den thailändska fackliga miljön är svår, då landet saknar demokrati och lyder under militärt styre. Facken har svårt att få tillträde till arbetsplatserna då anläggningarna ofta befinner sig i ekonomiska frizoner. Detta projekt syftar till att bygga kapacitet att organisera dessa arbetsplatser genom utbildning men också svensk närvaro som möjliggör access till arbetsplatserna.

Projektnummer:
60306
Land:
Projektorganisationer:
IF Metall
För mer information kontakta Heidi Lampinen