South-East Asia MNC Union Building Project

Fackförbund inom tillverkningsindustrin i Syd- och Sydostasien har inte tillräcklig kapacitet att arbeta strategiskt gentemot de multinationella företagen. Det försvårar förbundens möjligheter att åstadkomma bättre löner och arbetsvillkor. Förbundens bristande kapacitet beror på att de är splittrade samt att de saknar nödvändiga kunskaper om social dialog och förhandling. Projektet syftar till att stärka dessa förbund och ge dem nödvändig kompetens för att kunna initiera och upprätthålla en effektiv social dialog med multinationella företag.

Projektnummer:
60303
Projektorganisationer:
IF Metall
För mer information kontakta Heidi Lampinen