Empowering Young MENA Trade Union Leaders

Konflikt och politisk instabilitet präglar fortfarande MENA-regionen. IndustriALL har identifierat att unga kvinnor är en särskilt utsatt grupp som både är marginaliserade på arbetsmarknaden men också inom de fackliga organisationerna. Projektet syftar till att stärka unga fackliga kvinnors kunskap och självförtroende och samtidigt minska hindren för dem att ta ledande positioner inom de fackliga strukturerna.

Projektnummer:
60301
Land:
Projektorganisationer:
IF Metall, Unionen, Pappers
För mer information kontakta Heidi Lampinen